व्हाट्सएप
+८६ १८५०६८३३७३७
हामीलाई कल गर्नुहोस्
+८६-१३०२३६६६६६३
इ-मेल
hzbrakelining@foxmail.com

प्रदर्शनी

टाटा
BPW
MB
निसान
स्क्यानिया
भोल्भो
परिचय

2023.2 शेन्जेन फ्रैंकफर्ट अन्तर्राष्ट्रिय अटो पार्ट्स प्रदर्शनी

उदाहरण १
ex2
cer1
ex3
ex4
ex6

2023.3 फ्रैंकफर्ट अन्तर्राष्ट्रिय अटो पार्ट्स प्रदर्शनी, क्वालालम्पुर, मलेशिया

ex21
ex22
ex23
ex24
ex25
ex26
ex27
ex28

2023.3 Ningbo अन्तर्राष्ट्रिय अटो पार्ट्स प्रदर्शनी

उदाहरण १
ex2
ex3
ex4
ex5